Announcement

Happy Birthday
  • HARSH CHOUDHARY (9-A)
  • MOHD ZUBER (9-C)
  • PRADHUMAN SINGH RATHORE (10-A)
  • MOHD. HAIDER AGWAN (12-A)
  • PARTH SONI (7-A)
  • VIVEK BHARDWAJ (8-A)

School Calendar

mhs Managing Committee
Sh. Satya Narayan Kabra (M.N.) Chairman
Sh. Ghanshyam Das Mundhra Vice Chairman
Sh. Madhusudan Bihani Gen. Secretary Education
Sh. Shankar Lal Karva Secretary
Sh. Shanti Lal Jagetiya Treasurer
Sh. Jamnadas Rathi (Lala) Building Secretary
Sh. Ramavatar Totla Member
Sh. Satish Chandra Heda Member
Sh. Rajesh Hurkat Member
Sh. Dwarka Prasad Birla Member
Sh. Raj Roop Maloo Member
Sh. Jayant Baheti Member
Sh. Manoj Kacholiya Member
Sh. Brijesh Modani Member
Dr. Mahesh Bansal Member
Sh. Rajesh Dhamani Member
Dr. Pradeep Kumar Sharma Principal
Dr. Madhu Gupta Staff Representative
Sh. Sanjay Goyal Parents Representative
Sh. Manish Gupta Old Boys Representative
District Education Officer Departmental Representative

Login